forum spawacza
http://forum.spawacz.pl/

Regulamin "Forum Spawacza"
http://forum.spawacz.pl/viewtopic.php?f=2&t=1
Strona 1 z 1

Autor:  Administrator [ czwartek, 29 października 2009, 22:29 ]
Tytuł:  Regulamin "Forum Spawacza"

Regulamin „Forum Spawacza”

02.11.2009

1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Forum internetowego "Forum spawacza" zwanego dalej Forum, prowadzonego przez Spawacz.pl Forum jest wyodrębnioną z serwisu internetowego http://www.spawacz.pl częścią, która ma służyć użytkownikom do bezpłatnej wymiany informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy dotyczace zagadnień związanych ze spawalnictwem i branżą metalową

2. Dostęp do serwisu Forum posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

3. Uczestnik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Spawacz.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Forum.

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub jakiejkolwiek innej, czy też propagujących przemoc.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za sprzeczne z dobrymi obyczajami, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady

6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na łamach Forum przekazów reklamowych.

7. Spawacz.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5 i 6 regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis na stronie Forum przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Administratora zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 4, 5 i 6 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Administratora Forum wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.

8. Spawacz.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

9. Spawacz.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Forum z treści serwisu http://www.spawacz.pl bez podawania przyczyn takiego działania.

10. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Spawacz.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

Zespół Spawacz.pl

Strona 1 z 1 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 [czas letni (DST)]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/